Get involved with Etherpad at https://etherpad.org

Silence before the structural tsunami? SOTA is worried about the current subsidy round. How can we make clear to politicians and to the public that if the funds do not increase, little will remain of our complex arts landscape? Is there something we can do together before some axes are coming down in April and June, of which individual artists will be the victims in the long run? An urgent exchange about our relationship to policy.

Stilte voor de structurele tsunami? SOTA maakt zich zorgen over de huidige subsidieronde. Hoe kunnen we de politiek en het publiek duidelijk maken dat als de fondsen niet omhoog gaan, er van ons complexe kunstenlandschap weinig overblijft? Is er iets wat we samen kunnen doen voordat er in april en juni wat bijltjes gaan vallen, waar individuele kunstenaars op termijn de dupe van zullen worden? Een dringende uitwisseling over onze verhouding tot het beleid.

26/02/22 Live Almanac session in Monty, Antwerp

Notes: How can we raise our voice in this moment? We should break trough that wall of silence.