Welcome to Etherpad!

This pad text is synchronized as you type, so that everyone viewing this page sees the same text. This allows you to collaborate seamlessly on documents!

Get involved with Etherpad at https://etherpad.org

PUNT OP DE HORIZON ofwel de agenda meebepalen

Luana Cultuurloket, Myriam van Imschot, Simon Allermeersch, Dirk de Wit, Hind Eljadid, Sara (nieuw stedlijk, ACOD cultuur), Valentin Kempynck, Nicole de Paepe, Flor Maesen, Tamara Beheydt, Ann Overbergh, Greet Bouwers, Eline de Clercq., Karen Verlinden

TWO QUESTIONS 1. Wat mis je of wat stoort je waar beleidsmakers een antwoord op zouden kunnen/moeten hebben? 2. Wat zouden we kunnen doen of voorstellen om dat te veranderen (bij de politiek)?

antwoorden of notities, losse gedachtes, allemaal welkom hier in de pad.

  1. Transparantie in de verschillende ondersteuning mogelijkheden tijdens een flexibele kunstenaarsloopbaan: wie heeft wanneer waar recht op en hoe?
  2. Ondersteuning benadrukken in plaats van besparing. Aansluitend: de diversiteit in het kunstenveld actief betrekken en kansen geven, inzetten op verschillende kunstvormen maar ook intersectionele kunstenaars. Gelijke kansen mee inschrijven in de ondersteuning van de kunstenaars m/v/x. (Eline)

Uit de chat: Valentine: ik stoor me aan onze afhankelijkheid W: dan gaan we die veranderen, he! Simon: Ik stoor me aan onze onafhankelijkheid

Nicole: probleem met pesioenen. Zelfstandige in bijberoep, daar zijn werkpunten. Als je in loondienst werkt en ook als zelfstandige in bijberoep, bouw je alleen voor deeltijd pesioen op. Zou je niet voor als je verdienste pesioen op kunnen bouwen?

Thema: Opbouw in sociale rechten.

Sara: Het idee dat we een SBK vanuit de sector hebben, ik heb al lang voorgesteld dat er terug een staats sbk zou moeten zijn ( die je contracten ed in orde maakt ..je loopbaan opvolgt ) dit voor mensen die veel verchillende contracten hebben .

Valentine: ik stoor me aan onze afhankelijkheid. Uit de hoek theater, nu in de beeldende kunst, kunstenaars worden verschillend behandeld, dat is vreemd. Moeilijk om als je niet in de groep theatermakers, musiekanten (die gesubsidieerd worden) om je eigen projecten te realiseren. Problematiseren van het kunstenaarsstatuut. Creert verschil, tussen kunstenaars zelf. Je hebt dan ‘geluk’ , terwijl je eigelijk afhankelijk wordt, of je wordt totaal niet gesteund.

Simon: gevaarlijk je ‘onafhankelijk’ op te stellen, zouden alliancies moeten maken met andere sectoren, moeten ons minder afhankelijk maken van het beleid, maar meer engageren met andere sectoren, vanuit eigen discipline ons verwikkelen.

Myriam: zoeken tussen meer grijswaarden tussen project en vaste structuur, ondersteunen van continuïteit voorbij projecten

Nicole: Ik ben geen voorstander van subsidies. Sara: en hoe zie je dan betaling voor je werk ? Luana: Cultuurloket helpt je bij dit soort zakelijke vraagstukken op weg! Sara: greet be mee akkoord en eigenlijk voor iedereen ( niet enkel voor kunstenaars:)) maar hoe zie je het dan mogelijk om een werk/project te maken ( zonder subsidies dan )

Dirk: beleidsmakers moeten niet het antwoord hebben maar meedenken, bereid zijn met sector en middenveld te bepalen en samen aan werken. Dromen van co-creatie betekent misschien opricten van en partij dat burgerinitiatieven en cultuur vertegenwoordigt. We moeten meebepalen, proactief werken. Hoe? niet alleen early adapters maar breed paleet aan spelers de vragen aanpakken, die de kansen krijgen van de overheid, en de overheid leert mee. Stap 2: die groep die zich (politiek) organiseren,

from the chat: Myriam: ik vind het zinvol om de ‘harvest’ te doen van issues, vooraleer we in discussie treden op de eerste thema’s die voorgesteld werden

Greet: Een basisinkomen voor kunstenaars?

Myriam: geschrokken van hoe onderliggind aan al die isntrumenten die we hebben (residenties, subsidies enz), aan polarisatie overhevig zijn, terwijl mensen/projecten met lange adem moeten kiezen structurele werking of proects, er zit niets tussen. Dus eigelijk is er echte ondesteuning van langlopend of naar zelfstandigheid toe , er is een economie van ‘het project’. Niet voldoende steun rond de transitie project naar vastere structuren. Meer fluiditeit in de stappen in dat systeem.

Wouter: gaat eigelijk over ‘carierre ontwikkeling’, zowel individu als collectief.

Ann: Hervorming kunstendecreet, instroom is precies nog moeilijker geworden, continuiteit is eigelijk nog moeilijker geworden.

Simon: blijf tme storen dat t ouderworden in t gesprek je isoleert. Huizen zijn gericht op jongere kunstenaars. Discussie over duurzme langere carrieres worden genegeerd. Daar wordt overheen gestapt.

Myriam: toekomst wordt verkaveld en verbetonneerd voor 5 tot 10 jaar. Dat is erg gevaarlijk. We zijn ook te afwachtend om verandering teweeg te brengen. Je hoeft niet te wachten tot mei om de diagnose te kennen. Je kunt nu al voorspellen dat er een probleem is, we hoeven niet te wachten op het voldongen feit. En we worden er op ‘voorbereid’ met een soort van nefaste mood-setting of mind-framing ge moet niet te veel verwachten van de subsidieronde, vele kleinere structuren zullen sneuvelen, etc enz. In plaats van dit defaitisme zou het meer op zijn plaats zijn om nu al het alarm laten klinken, of tegen de tendens ingaan en instroom prioritair te maken.

Wouter: daar kunnen we mee werken.

Sara: solidariteit van hele sector is weer uiteengespeeld, door corona. Toen voor de projectsubsidie, die solidariteit, is verminderd. Iets moois dat we kwijt zijn: Lamge lijnen en mentors, dat er veel te leren valt van iemand met een lange carriere. Vakmanschap doorgeven. Ander idee: bij elk maatschappelijk project een kunstneaar in dienst nemen. Een denken installeren die nu ontbreekt.

Valentine: dat gebeurt al binnen architectuur.

Flor: algemeeen wordt weinig aan maatschappij en politiek duidelijk wordt gemaakt wat belang is van kunst. Ik mis helder signaal/.werkgroep ronmd belang van kunst. Daar moeten wij aan werken om dat duidelijk te maken.

Sara; maak me zorgen om het beleid en wie er aand emacht gaat komen. We moeten proactief actievoeren. Geen concreet voorstel.

Karen: Instroom doorstroom belangrijk, maar ook praktisch, taal, heel belangrijk in de gaten te houden dat we internationale gemeenschap erbij houden.

Luana: over de precaire statuten, zorg die we delen bij cultuurloket. Maar stel vast dat er toch wat beripsverwarring zijn over o.a. sbk. Belangrijk ze goed te bekijken en samen in beeld te brengen. En als je persoonlijk advies wil, kom naar Cultuurloket.

Wouter: Staats Sbk?

L: grotere organisaties hebben een rol bij ondersteuning makers, via SBK ontloop je dat eigenlijk, komt i.p.v. directe relatie tussen huis en maker, (werkgever enm langdurige contractnemenr), SBK is misschien dus geen oplossing, is een uitvlucht voor de huizen.Aanvulling: geen uitvluvht, ook zij zijn zich niet altijd bewust van de constructie en gevolgen. Het gaat dus om beter zicht hebben, als sector met elkaar, over de precariteit & complexiteit.

From the Chat: valentine kempynck to Everyone (20:05) hebben we het gevoel een slag gehaald te hebben nu we toch mogen voorstellingen openstellen sara eng/nl to Everyone (20:14) de spelende mens valentine kempynck to Everyone (20:15) ja want dan moeten we ons niet iedere keer opnieuw bewijzen sara eng/nl to Everyone (20:15) niet essentieel is :) valentine kempynck to Everyone (20:17) er was een idee daar om een partij op te richten

Summary: we are in an uneasy relationship with politics. Aren’t we too dependendant, who will be on the other side after the next elections, do subsidies make us more dependent or not. We are too reactive, couldnt we make a trajectory together with policy makers? If not: a party of our own. Social financial rights, state SBK instead of private parties? And: Question of sustainability : things are project focussed, not meant for longer trajectorries. How can we reorgaise this? An Artist at the table in every social project. also: Relations of art with other sectors, as Simon mentioned, (thanks Dirk)

CHAT: 19:35:46 From 2- Wouter Hillaert - SOTA to Everyone: 1. Wat mis je of wat soort je waar beleidsmakers een antwoord op zouden kunnen/moeten hebben? 2. Wat zouden we kunnen doen of voorstellen om dat te veranderen (bij de politiek)? 19:38:47 From valentine kempynck to Everyone: ik stoor me aan onze afhankelijkheid 19:39:07 From 2- Wouter Hillaert - SOTA to Everyone: dan gaan we die veranderen, he! 19:39:54 From Simon Allemeersch to Everyone: Ik stoor me aan onze onafhankelijkheid 19:43:26 From sara eng/nl to Everyone: sbk 19:44:36 From sara eng/nl to Everyone: ik heb al lang voorgesteld dat er terug een staats sbk zou moeten zijn ( die je contracten ed in orde maakt ..je loopbaan opvolgt ) dit voor mensen die veel verchillende contracten hebben .. 19:49:00 From Myriam Van Imschoot to Everyone: zoeken tussen meer grijswaarden tussen project en vaste structuur, ondersteunen van continuïteit voorbij projecten 19:52:11 From Nicole De Paepe to Everyone: Ik ben geen voorstander van subsidies. 19:52:39 From sara eng/nl to Everyone: en hoe zie je dan betaling voor je werk ? 19:53:12 From Dirk De Wit to Everyone: Mag ik inspelen op Simon? 19:55:01 From Myriam Van Imschoot to Everyone: ik vind het zinvol om de ‘harvest’ te doen van issues, vooraleer we in discussie treden op de eerste thema’s die voorgesteld werden 19:55:19 From Greet Be to Everyone: Een basisinkomen voor kunstenaars? 19:58:55 From Eline De Clercq to Everyone: is dat niet al een beetje zo met de landschapstekening? 20:03:20 From sara eng/nl to Everyone: greet be mee akkoord en eigenlijk voor iedereen ( niet enkel voor kunstenaars:)) maar hoe zie je het dan mogelijk om een werk/project te maken ( zonder subsidies dan ) 20:03:37 From luana Cultuurloket to Everyone: Cultuurloket helpt je bij dit soort zakelijke vraagstukken op weg! 20:04:42 From Hind Eljadid to Everyone: Ik moet door naar een volgende meeting, ik luister graag weer mee volgende keer. groetjes! 20:04:54 From 2- Wouter Hillaert - SOTA to Everyone: dank je, Hind! fijn dat je erg as 20:05:00 From 2- Wouter Hillaert - SOTA to Everyone: dat je er was 20:05:08 From valentine kempynck to Everyone: hebben we het gevoel een slag gehaald te hebben 20:05:36 From valentine kempynck to Everyone: nu we toch mogen voorstellingen openstellen 20:14:45 From sara eng/nl to Everyone: de spelende mens 20:15:05 From valentine kempynck to Everyone: ja want dan moeten we ons niet iedere keer opnieuw bewijzen 20:15:24 From sara eng/nl to Everyone: niet essentieel is :) 20:17:22 From valentine kempynck to Everyone: er was een idee daar om een partij op te richten

http://inmyname.be/nl/